Как се изчислява заплатата ви за 13-ия месец

Какъв Филм Да Се Види?
 
 АКЦИОННА СНИМКА

АКЦИОННА СНИМКА

МАНИЛА, Филипини - Знаете ли как се изчислява заплатата ви за 13-ия месец? Или кой има право да го получи?

мая салвадор и ким чиу

Следва въпрос и отговор относно заплащането на 13-ия месец, публикуван от Бюрото по условия на труд на Министерството на труда и заетостта:

Въпрос: Какво е заплащане за 13-ия месец?

О: 13-месечното заплащане е форма на парично обезщетение, еквивалентно на месечното основно обезщетение, получено от служител, изчислено пропорционално според броя на месеците в рамките на една година, през които служителят е оказал услуга на работодателя.В: Кой е длъжен да плати 13-ия месец?

О: Всички заведения, независимо от броя на служителите, са длъжни да плащат на своите обикновени служители 13-ия месец.Въпрос: Кой има право да получава заплатата за 13-ия месец?

О: Всички обикновени служители, независимо от естеството на тяхната заетост и независимо от методите, по които им се плаща, при условие че са работили поне един месец през календарна година.

В: Как се изчислява заплатата за 13-ия месец?

О: 13-месечното заплащане се изчислява въз основа на 1/12 от общата основна заплата на служител в рамките на една календарна година или основна месечна заплата за цялата година, разделена на 12 месеца.

В: Какви са компонентите на основната заплата?

О: Основната заплата включва всички възнаграждения или доходи, изплащани от работодател на служител за предоставени услуги, но не включва надбавки и парични обезщетения, които не се считат или интегрират като част от редовната или основната заплата, като например паричната равностойност на неизползваните кредити за отпуск и отпуск по болест, извънреден труд, премия, нощен диференциал и заплащане на отпуск. Основната заплата включва надбавки за издръжка.

Тези обезщетения, свързани с заплатите, обаче трябва да бъдат включени като част от основната заплата при изчисляването на заплатата от 13-ия месец, ако по индивидуален или колективен трудов договор или фирмена практика или политика същите се третират като част от основната заплата на служителите .

яж bulaga 20 август 2016 г

В: Включени ли са обезщетенията за отпуск по майчинство в изчисляването на заплатата за 13-ия месец?

О: Не. Обезщетенията за отпуск по майчинство не са включени в изчисляването на заплатата за 13-ия месец.

В: Кога ще се изплати 13-ия месец?

О: Заплатата за 13-ия месец трябва да се изплаща не по-късно от 24 декември всяка година.

Въпрос: Има ли опция, когато покрит работодател да плати 13-ия месец?

О: Да. Покритият работодател може да плати половината от 13-ия месец преди откриването на редовната учебна година, а другата половина на или преди 24-ия декември на всяка година.

ИЗТОЧНИК: Официален вестник