SPUG на Napocor, цитиран в доклада на Световната банка

National Power Corp., чрез групата си за малки енергийни комунални услуги (Napocor-SPUG), е водещата организация в световен мащаб по отношение на развитието