Как да чета двоичен код

Знаете ли как да четете двоични кодове? Доста впечатляващо, ако го направите, тъй като те са език на компютъра. Двоичното кодиране е система за броене, която се свежда до две цифри - една (1) и