ЛЮБОВ: Регистрирайте се, актуализирайте информацията онлайн

PAG-IBIG призовава всички работодатели да се регистрират и актуализират своята информация, използвайки системата за онлайн регистрация на работодатели на Фонда, която може да бъде достъпна на www.pagibigfund.gov.ph. В сила от юли

Любов: Представете ID на членовете за по-бърза обработка

От миналия 1 септември Pag-Ibig поиска от всички свои членове да представят идентификационен номер на членството (MID) за по-бърза обработка на техните заявления за заем и други транзакции.