Златната мечта: Какво е необходимо, за да бъдеш „богат“ в Южна Корея

СЕУЛ - Още от тийнейджърска възраст винаги съм мечтал да стана богат. По моя стандарт притежаването на активи на стойност 10 милиарда печалби (8,43 милиона долара) може да се счита за богато, но тази цел е почти